Biokimya Analizatoru


Güclü və effektiv, son nəsil Sigma Metrik performanslı biokimya analizatoru BS-600M.


Orijinal reagentlər və təsdiqlənmiş tətbiq protokolu qeyri-dəqiqliyi və qeyri-müəyyənliyi azaltmaqla dünya səviyyəli və əla siqma metrik performansına töhfə verir.


Daha yüksək siqma səviyyəli sistem laboratoriyalara aşağı qiymətə yüksək keyfiyyət təqdim etməyə və klinisistlərin inamını və məmnunluğunu artırmağa kömək edə bilər.


Çevik Nümunə İdarəetmə

- Toplu nümunə yüklənməsi

- Raflarla nümunənin davamlı yüklənməsi

- STAT Prioriteti

- Sürətli yenidən başladın